ผู้จัดทำ

จัดทำโดย

น.ส.ปฐวิกานต์    มุขแก้ว เลขที่ 1

น.ส.ศิรดา  ปัญญา เลขที่ 5

น.ส ปิยะภรณ์     สมบุญโสด เลขที่ 11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน

Advertisements